Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Thủ tục hành chính
Nội vụ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Tài chính Lĩnh vực Y tế
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã hội Lĩnh vực Tư pháp
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Dân tộc Lĩnh vực Giao thông vận tải
Lĩnh vực Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Quốc phòng
Công thương
TÌM KIẾM
Từ khóa
Kết quả tìm được 38 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
2 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
3 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
4 Đăng ký khai tử quá hạn
5 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
6 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh
7 Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra)
8 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
9 ĐĂNG KÝ KHAI SINH
10 Đăng ký kết hôn
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
12 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
13 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
14 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
15 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
16 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
18 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
19 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
21 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
22 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
24 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
25 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
26 Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được ĐK đúng trong Sổ ĐK khai sinh và bản chính giấy KS, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo qđ của Bộ Luật Dân sự. (cho người dưới 14 tuổi)
27 Thành lập thư viện cấp xã
28 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
29 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
30 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
31 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
32 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
33 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
34 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
36 Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký
37 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
38 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi