Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã hội
TÌM KIẾM
Từ khóa
Kết quả tìm được 20 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
2 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
3 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
4 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
5 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
7 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
8 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
9 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
10 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
11 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
12 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
13 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
14 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
15 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
16 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
17 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
18 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
19 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
20 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em