Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
Giao diện đẹp thông tin phong phú
82  64.1%
Tạm được
28  21.9%
Nội dung chưa được phong phú lắm
15  11.7%
Ý kiến khác
3  2.3%

Số người tham gia bình chọn  :  128
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 16:22
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 26 Tháng 6 2023 07:49