Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Danh bạ điện thoại
Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 10:06 - Lượt xem: 20678
PDF In Email
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

RIÊNG

I

ĐẢNG ỦY

1

Nguyễn Thị Én

Bí thư

0235.3820080

0911091282

2

Trần Đình Sửu

Phó Bí thư

0235.3820080

0905283346

3

Lê Đình Thành

Phó Bí thư

0235.3851231

0914430038

4

Đặng Thị Ngọc Hà

UVTV

0235.3820656

0984524014

5

Tô Thị Thanh Thương

Tuyên giáo

0235.3820080

0978745274

6

Lê Thị Thi

Tổ chức

0235.3820080

0905348589

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Trần Đình Sửu

Chủ tịch

0235.3820080

0905283346

2

Lê Viết Chương

Phó chủ tịch

0235.3851231

0988953108

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Lê Đình Thành

Chủ tịch

0235.3851231

0914430038

2

Phạm Hồng Tài

Phó Chủ tịch

0235.3851231

0935999231

3

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch

0235.3851231

0905868272

4

Phạm Đào Nhân

Văn phòng

0235.3851231

0905057665

5

Nguyễn T.Hương Thùy

Văn phòng

0235.3851231

0987368105

6

Bùi Thị Thanh Ba

Kế toán

0235.3851231

0935635328

7

Trần Công Văn

VH-XH

0235.3851231

0905549440

8

Đặng Ngọc Hải

Tư pháp

0235.3851231

0934730749

9

Bùi Thị Ngọc Hương

Kế toán

0235.3851231

0905914700

10

Nguyễn Thị Tố Trinh

LĐ-TB-XH

0235.3851231

0973551323

11

Trần Anh Sơn

Địa chính

0235.3851231

0905596140

12

Trần Thị Mai Thảo

Văn thư

0235.3851231

0914755454

13

Nguyễn Công

Trưởng QS

0235.3820912

0905237476

14

Nguyễn Phương Đông

Phó QS

0235.3820912

0985917617

15

Đỗ Thị Minh Ngọc

PT Nông nghiệp

0235.3851231

0762682222

16

Nguyễn Vũ Hoàn Hiếu

VH-TT

0235.3851231

0901304840

17

Trần Thị Lài

Gia đình- Trẻ em

0235.3851231

0989689231

IV

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Đặng Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

0235.3820656

0984524014

2

Huỳnh Thị Như Ngọc

Phó Chủ tịch

0235.3820656

V

CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ

1

Trần Anh Tuấn

CT Hội CCB

0235.3820656

0905341265

2

Võ Thị Mỹ Thắng

CT HộiND

0235.3820656

0905058203

3

Lê Thị Hồng Sen

BT Đoàn TN

0235.3820656

 0787557910
4

Hồ Thị Kim Hòa

CT Hội PN

0235.3820656

0988319515

5

Văn Thị Dự

CT Hội CTĐ0704614453

6

Phạm Quốc Hội

CT Hội NCT

0988577085

7

Lê Đình Hùng

CT Hội KH

0906114871

8

Tràn Tiến Dũng

CT Hội NNCĐDC0976370741

9

Đặng Ngọc Hương

CT Hội Cựu TNXP0358087210

10

Nguyễn Quốc Sơn

CT Hội Tù yêu nước

0905381627
11

Võ Tấn Thắng

CT Hội Từ thiện12

Lê Thị Thanh Nga

CT Hội Cứu giáo chức0935963104

VI

BÍ THƯ CHI BỘ- KHỐI PHỐ TRƯỞNG

1

Nguyễn Tấn Lựu

BT Chi bộ KP1

0914038726

2

Phạm Bá Hoàng

Khối trưởng KP1

0359471909

3

Nguyễn Văn Mận

BTCB- Khối trưởng KP2

0773169756

4

Nguyễn Đức Thắng

BTCB- Khối trưởng KP3

0934545423